Privacy Policy

Wie zijn we

Reispower.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Hieronder lichten we toe welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Wij gaan zeer secuur met verkregen informatie om en zullen dit nooit verkopen aan derden. De verwerking van deze gegevens is in overeenstemming met de bepalingen uit de algemene verordening gegevensbescherming (avg).

Contactgegevens:
Jasmijn Veldhuizen
E-mail: [email protected]

Bedrijfsnaam: Reispower
KVK-nummer: 82244669
Btw-identificatienummer: NL003659138B10


Persoonsgegevens die wij verwerken

Reispower.nl verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken & waarom

Reispower.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;
– Het optimaliseren van onze website op basis van jouw voorkeuren;
– Het creëren van content aan de hand van jouw interesses.

Reispower.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reispower.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reispower.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoekers jonger dan 16 jaar

Het is niet de intentie van reispower.nl om gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. Het is voor ons echter niet controleerbaar of een bezoeker jonger of ouder is dan 16. Daarom raden wij ouders/verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er persoonlijke gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Heb je het idee dat wij onrechtmatig informatie hebben verzameld (over een minderjarige)? Neem dan contact met ons op via [email protected]. Dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reispower.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reispower.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Reispower.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware
– Een geldig TLS-certificaat


Reactie

Op reispower.nl is het mogelijk om een reactie achter te laten op een artikel. Hierbij kun je je naam, e-mailadres en website in vullen, maar dat hoeft niet. Je IP-adres wordt hierbij niet opgeslagen. Wanneer je je naam en e-mailadres achterlaat, wordt deze informatie alleen gebruikt om te kunnen reageren op de door jou achtergelaten reactie of vraag.

Wanneer je een reactie plaatst, worden deze gegevens opgeslagen middels een cookie op onze website. Dit zorgt ervoor dat als je nog een keer een reactie wilt plaatsen, je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies blijven een jaar lang geldig.

Indien je een reactie hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Stuur een mail naar [email protected] en we zorgen ervoor dat je deze info van ons krijgt.


Links naar andere websites

Op reispower.nl kun je links vinden naar andere websites. Hierbij doen we ons uiterste best alleen naar kwalitatieve hoge websites te linken, waarvan de inhoud accuraat is. Voor meer informatie over de privacy policy van deze bedrijven, verwijzen wij je door naar de websites van de respectievelijke bedrijven. Eventueel geplaatste cookies door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Reispower.


Veranderingen

Deze privacy policy is afgestemd op de het huidige gebruik en mogelijkheden van reispower.nl. Eventuele aanpassingen of veranderingen op de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.